Technika v diktaturách
Zpět

Technika v diktaturách

22. 10. 2019 - 31. 3. 2020 

Národní technické muzeu v Praze.

Výstava bude prezentovat techniku sloužící k potlačování osobní svobody a zároveň techniku, která sloužila k osvobození jednotlivce. Na straně totalitního státu jde například o sledovací techniku, techniku Pohotovostního pluku VB, na straně boje za svobodu o radiové přijímače, tiskárny, rozmnožovací přístroje atp.

Unikátní výstava Diktatura v technice pořádaná ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem, Policejním muzeem a Ústavem pro studium totalitních režimů představí období 1939–1989 se zaměřením na techniku, která jednak napomáhala fungování totalitních režimů a jednak byla využívána jejich odpůrci. Na straně totalitní jde především o různá odposlouchávací a špionážní zařízení, přístroje pro šíření propagandy či vybavení StB a armády. Na straně svobody se představí technika používaná odbojáři a disidenty. Opomenuty nezůstaly ani příběhy konkrétních osob na pozadí politických událostí. Základním pilířem výstavy je hranice. Po vstupu do výstavy se návštěvník ocitne v pomyslném v hraničním pásmu. Přes prostřihnutou hranici může zvolit cestu vlevo – vrátit se do diktatury, nebo vpravo – vstříc svobodě a naději.

číst více...