Sbohem, monarchie. Habsburské mocnářství 1804 – 1918.
Zpět

Sbohem, monarchie. Habsburské mocnářství 1804 – 1918.

4.11.- 31.12. 2018 Pevnost poznání, Areál Korunní pevnůstky

Výstava Sbohem, monarchie. Habsburské mocnářství 1804–1918, jež bude prezentována v Pevnosti poznání Univerzity Palackého v Olomouci, seznámí diváky názorně se strukturou habsburské monarchie, jejími obyvateli, přírodními podmínkami a jednotlivými zeměmi, z nichž se říše skládala, stejně jako s vládnoucí habsbursko-lotrinskou dynastií. Cílem výstavy je zachytit na základě fondu Vědecké knihovny v Olomouci (staré tisky, fotografie, výroční alba, etnografická alba, kartografické dokumenty, pohlednice apod.) pestrost mocnářství, jeho rozlehlost, nesourodost, ale zároveň i jednotící prvky, jež obyvatele podunajské monarchie během dlouhého 19. století k sobě poutaly. Prezentované materiály budou publikovány v katalogu, jehož vznik podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

 

číst více...