Sametová revoluce a co jí předcházelo očima fotografů
Zpět

Sametová revoluce a co jí předcházelo očima fotografů

18. 10. 2019 - 7. 11. 2019

Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, kostel Paní Marie Sněžné Praha 1, Synagóga Nitra, Slovensko

NIPOS  ve spolupráci se Svazem českých fotografů, který má ve své Sbírce uložené v Národním archivu velké množství dosud nepublikované fotografické dokumentace z období 1989-2000, plánuje zpřístupnit materiály široké veřejnosti, nejen pouze badatelům. Připomenuta bude nejen doba Sametové revoluce, ale bude ukázán i odkaz k dnešnímu dění.

Výstava se skládá z 11 panelů 100x 100 cm na každém je cca. 20 fotografií různých autorů, na kterých je zachyceno období od bourání berlínské zdi do konce roku 1998. Součástí bude katalog, ve kterém budou fotografie z panelů i další z tohoto období.

číst více...