Pocta české památkové péči
Zpět

Pocta české památkové péči

3. 10. 2019 18:00

Španělský sál, Pražský hrad, Praha 1

Slavnostní večer u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce s předáváním Cen Opera Historica za příkladnou památkovou péči a ochranu kulturně historických hodnot ČR a předávání Cen Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti památkové péče.

Jedním z nesporných pozitivních ukazatelů stavu a vývoje kterékoli země je stupeň péče o její kulturní dědictví. Ochrana a revitalizace architektonického dědictví má v této oblasti zcela jedinečnou roli. Krása a profesní mistrovství našich předků vyjádřené v architektonických skvostech minulosti nás ovlivňují esteticky, probouzí zájem o hlubší poznání národních dějin i naší civilizační sounáležitosti.

číst více...