Jubilejní výstava
Zpět

Jubilejní výstava

Vydejte se s námi na cestu za kořeny naší civilizace. Přijďte poznat příběh zemědělství od pravěké zrnotěrky přes vznik Lhot, dovoz brambor z Ameriky, objev zákonů dědičnosti až k umělým hnojivům a zemědělským dronům. Výstava je připravena ke 100 letům existence Národního zemědělského muzea, k jehož zakladatelům patřil významný politik Antonín Švehla, a ke 100. výročí vzniku Československé republiky.

Napadlo vás někdy, co je největší objev, chcete-li know-how lidstva? Zapomeňte na elektroniku, techniku či medicínu, kořeny nejdůležitějšího hnow how lidstva sahají mnohem dál, nejméně 5 tisíc let před začátek našeho letopočtu. Je to zemědělství. Tvoří základ společnosti, umožňuje její přežití, dalo možnost rozvoji řady dalších odvětví, vědy a techniky. Vždyť obděláváním půdy a chovem hospodářských zvířat se až do 19. století živila převážná část obyvatel. V Národním zemědělském muzeu představujeme zemědělství jako Fenomén. V jubilejním roce dokonce hned dvakrát. Ve čtvrtek 15. března otvírá Národní zemědělské muzeum u příležitosti svého 100 výročí existence novou interaktivní expozici Zemědělství. Návštěvníkům přiblíží vývoj tohoto oboru od pravěku až do současnosti se všemi zvraty, propady i úspěchy. A 28. září ji rozšíříme o výstavu unikátních, převážně trojrozměrných předmětů ze sbírek NZM a dalších institucí, jejichž výběr pokrývá celé dějiny zemědělství od nejstarších dob do současnosti. I budoucnosti. Výstava je součástí jubilejních oslav vzniku České republiky, navštívit ji můžete od 28. září 2018 do 30. 6. 2019. Nad výstavou Největší objev - Fenomén zemědělství ve 100 předmětech převzal záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman.   

 

číst více...