vydání publikace
Zpět

Vydání publikace k jubilejnímu roku

1. 9. 2018 - 31. 12. 2018
Národní zemědělské muzeum

Vznik NZM je úzce propojen se vznikem ČSR a republikánskou tradicí. Významným iniciátorem projektu byl Antonín Švehla. NZM si v roce 2018 připomene 100 let od svého založení. Kořeny muzejní sbírky nynějšího Národního zemědělského muzea sahají až k Jubilejní výstavě v roce 1891 a Národopisné výstavě v roce 1895. Soubor předmětů, které zde byly vystaveny, pak tvořil zemědělské oddělení, jež bylo součástí Národopisného muzea až do roku 1918. Teprve v roce 1918 došlo k zásadním momentům historie muzea:

  • 28. 9. 1918  byl založen spolek České zemědělské museum
  • 18. 12. 1918  byl spolek přejmenován na Československé zemědělské museum, ústav pro studium a povznesení venkova

Muzeum se od samého počátku potýkalo s nedostatkem prostoru, i když časem vznikly ještě pobočky v Bratislavě, Brně a Opavě – tedy zemských hlavních městech. Proto v třicátých letech vznikl projekt na výstavbu nové hlavní budovy v Praze na Letné. Tato budova, která je dnes významnou památkou českého funkcionalismu, byla postavena v letech 1937–1939 jako společný projekt s budovou Národního technického muzea podle projektu architekta Milana Babušky. Těsně po dostavbě byla však zabrána německou okupační armádou.

Po válce byla sice budova navrácena muzejním účelům, ale již v roce 1950 byla budova rozhodnutím Státní dislokační komise dočasně uvolněna pro potřeby nově vzniklých projekčních organizací a muzeum bylo přestěhováno do části zámků Konopiště a Kačina. Během tohoto období byla budova v Praze devastována nevhodnými vestavbami provizorního charakteru.

Ze zámku Konopiště počátkem 60. let 20. století muzeum přesunulo své sbírky na lovecký zámek Ohrada v Hluboké nad Vltavou a ve stejné době získalo do pronájmu i část prostor na zámku Lednice na jižní Moravě. Právě díky spojení s unikátním Lesním a loveckým muzeem, které založil coby veřejné muzeum kníže Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu již v roce 1842, došlo k obohacení sbírky muzea o mimořádné unikáty. Zemědělské muzeum tak má výjimečnou příležitost pokračovat i v tradici čtvrtého nejstaršího muzea v českých zemích a patrně nejstaršího podobně specializovaného muzea v Evropě.

Do své původní budovy v Praze se muzeum vrátilo až roku 1994 a ihned zahájilo její postupnou rehabilitaci. V roce 2006 došlo k přechodu zřizovatelské funkce z Ministerstva kultury na Ministerstvo zemědělství, které zřídilo novou příspěvkovou organizaci s názvem Národní zemědělské muzeum. Dlouholeté intermezzo přineslo pochopitelně i narušení kontinuity a ztrátu povědomí veřejnosti o původním účelu budovy i Národního zemědělského muzea.

Publikace představí bohatý sbírkový fond muzea, hlavní výstavní budovu a expozice v Praze na Letné a také pobočky muzea v Čáslavi, na Kačině, na Ohradě a ve Valticích.

 

číst více...