Společné století
Zpět

Společenské změny, politika a životní styl II - 1968: výstavy a přednášky

Leden 2018 - Prosinec 2018
Národní památkový ústav
Výročí: 1918,
Typ akce:
výstava
Kde:
Praha

Soubor aktivit přibližujících vliv společenských proměn a politiky na životní styl a praktickou každodennost občanů někdejšího socialistického státu.

V centru pozornosti budou vedle připomenutí dějinných zlomových okamžiků a jejich aktérů také dopady těchto událostí na život obyčejných lidí, jejich myšlení a na způsob, jak se s nadějemi a deziluzemi doby vypořádávali, vzdorem i rezignací, kritikou, humorem přizpůsobením se poměrům i bojem proti nim.

Cílem není pouze popis a prezentace životního stylu ve vybraných oblastech společenského života, ale především umožnit mladým lidem, kteří tuto dobu sami nezažili, konfrontovat své představy s autentickým svědectvím o roku 1968, tím, co mu předcházelo, i tím, co v dobách normalizace následovalo.

číst více...