Společné století
Zpět

Společenské změny, politika a životní styl I - 1918: výstavy a přednášky

Prosinec 2018
Česká republika

Na památkových objektech ve správě NPÚ se zachovalo velké množství artefaktů, dokumentů a jiných předmětů, které souvisejí s koncem první světové války, vznikem Československé republiky a tehdejším životním stylem.

S využitím těchto dobových materiálů připravuje NPÚ roční cyklus přednášek, výstav, edukačních akcí a dalších aktivit. Kromě jiného se formou výstavy připomene zámek v Hořovicích jako internační tábor italských válečných zajatců, uskuteční se přednáška o vnímání změn ve společnosti po roce 1918 z pozice příslušníka bohaté aristokracie, Alaina Rohana, ve světle jeho osobních vzpomínek (deník, vypravování).

Zámecké muzeum ve Vimperku představí s využitím svých sbírek výstavu s názvem 1. světová válka a vznik ČS republiky na Vimpersku a připravuje se výstava a konference s názvem Společenská role módy po vzniku Československé republiky, prezentující dobové fotografie, korespondenci, předměty užitého umění a další materiály z fondů zámků ve správě NPÚ.

číst více...