první svět. válka - léta zkázy a bolesti
Zpět

První světová válka – léta zkázy a bolesti

12. 11. 2017 - 11. 11. 2018 17:00
Jihočeské muzem v Českých Budějovicích
Výročí: 1918,
Typ akce:
výstava

Výstava si klade za cíl zmapovat první světovou válku s jejími příčinami i důsledky, a to jak pro Českobudějovicko, tak i jihočeský region, Československo, ale i v mezinárodních souvislostech – zejména v česko-rakouských.