Náměšť nad Oslavou – slavíme 100 let republiky
Zpět

Náměšť nad Oslavou – slavíme 100 let republiky

21. 9. 2018 - 22. 9. 2018
Masarykovo náměstí a přilehlé části náměstí, Náměšť nad Oslavou

Naše město se letos zapojilo do „společného století“, tedy událostí a oslav spojených se 100 let výročí republiky. Společně s agenturou Czech Tourism jsme vyřídili používání společného, oficiálního a jednotného loga, které bude používáno na všechny akce, jež se budou k těmto výročím vztahovat. Pořadatelem oslav je Město Náměšť nad Oslavou společně s 22. základnou vrtulníkového letectva. Přípravný tým pracuje na programu a zajištění oslav od začátku letošního roku. Pověřenou organizací k uspořádání oslav je Městské kulturní středisko, které zajišťuje program, produkci, dramaturgii i technické zázemí oslav. Zářijové oslavy jsou vyvrcholením celoročních dílčích akcí (přednášky, výstavy, besedy), které významné výročí vzniku republiky připomínají a mají jednotnou propagační strategii.

Dramaturgie oslav vychází z historických i novodobějších tradic města a je založená na spolupráci místních organizací, spolků a dobrovolníků, která je pro naše město velmi cenná a ojedinělá. Do průběhu oslav zapojíme například: Dům dětí a mládeže, místní školy, Základní umělecká škola, a místní spolky: Český svaz žen, Sbor dobrovolných hasičů, Veteran Enduro Motokros Klub, Automotoklub ČR Myslivecký spolek, Moravský rybářský svaz, Český klub turistů, , Pro Oko z.s., TJ Sokol, Muzejní spolek Náměšťska, Náměšťský okrašlovací spolek, Český svaz včelařů, místní pamětníky a mnoho dalších. 

Foto: Oslavy příjezdu T-G-Masaryka, Náměšť nad Oslavou, náměstí, 13.6.1928

číst více...

Program

Pátek – 21.9.2018. Oficiální část oslav bude probíhat na Masarykově náměstí na hlavním podiu s ozvučením a u dobově vyzdobené budovy Staré radnice na malém podiu. Celou akcí bude provázet moderátor. 

Zahájení v 16:00 hodin. Oslavy budou zahájeny průvodem náměšťských spolků, který navazuje na prvorepublikovou tradici.  Tyto průvody se konaly u příležitosti městských oslav, významných návštěv města (např. prezidentů T. G. Masaryka nebo E. Beneše), městských karnevalů apod. Inspiraci budeme čerpat z dobových fotografiích Ondřeje Knolla, na kterých máme dobře zdokumentovanou vyzdobenou Starou radnici i tyto průvody. Mnohé spolky, jež byly založeny v době první republiky, jsou činné dodnes. K oslavám se připojí i 22. základna vrtulníkového letectva, která se zúčastní slavnostního nástupu společně se spolky. Součástí tohoto oficiálního programu bude projev zástupců města a hostů, kladení věnce k památníku obětem první světové války na Staré radnici, dekorování praporů města i letecké základny. Součástí bude přelet vrtulníku nad městem. Hudební doprovod oficiální části zajistí vojenská hudba Sextet, státní hymnu zazpívá Julie Rajtmajerová.

17:00 Koncert. Po oficiálním zahájení bude následovat koncert Vojenské posádkové hudby Olomouc – Dixieland, vystoupení potrvá cca 60 minut

18:30 Koncert. Koncert na hlavním podiu – Sestry Havelkovy s dechovou kapelou

 

Sobota – 22. 9. 2018. Sobotní program bude věnován programu pro veřejnost a rodiny. Bude se konat na Masarykově náměstí, v areálu Staré radnice, ve Výstavní síni a v expozicích Papírníkova tiskárna (z období první republiky) a Pamětní síň Ondřeje Knolla. Celý program, stejně jako v pátek, je určen pro širokou veřejnost na volně přístupném náměstí a nebude se vybírat vstupné. Očekávaná účast je min. 2000 lidí denně. 

Dopoledne 9-12 hodin:

  • trhy farmářské a řemeslné
  • prezentace náměšťských spolků, která vhodně doplní program – spolky budou prezentovat svou činnost jednak na stáncích a panelech, jednak mohou vystoupit na pódiu a promluvit o své činnosti, např. Sbor dobrovolných hasičů uspořádá u řeky Oslavy ukázku hasící techniky a akci při požáru, Automotoklub předvede na náměstí statickou ukázku závodního automobilu s komentářem… Tato prezentace spolků bude probíhat od 10:00 do 12:00 hodin.
  • mše k výročí 100 let republiky proběhne od 9:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí v Náměšti.
  • Prezentace dobových uniforem-Klub vojenské historie 43. pěší pluk Brno – ukázky a představení legionářských i prvorepublikových uniforem
  • dílničky v expozicích a za Starou radnicí – 6 stanovišť, kde si mohou návštěvníci vyrobit předměty tematicky související s První republikou v Náměšti nad Oslavou, například pamětní odznáčky Náměšť nad Oslavou – slavíme 100 let republiky. Dále si mohou vyzkoušet dobový tiskařský stroj v expozici, sazbu, a podívat se přes stereoskop na Knollovy stereoskopické fotografie.

Odpoledne:

15.00 – zahájení odpolední části programu moderátorkou

15:10 – 15:20 – Taneční vystoupení žáků a žákyň ze Základní umělecké školy v Náměšti nad Oslavou

15:20 – 15:30 – komentář k historickým vozidlům na Masarykovo náměstí

15:30 – 16:00 - koncert komorního souboru Cantorum. Sbor vystoupí s písněmi z Broadwayských muzikálů

16:00 – 16:30 – profesionální módní přehlídka oděvů z období první republiky „Salon první republiky“. Přehlídka bude doprovázena odborným komentářem.

16:40 – 17:10 – Koncert hudební skupiny Yellow band ze Základní umělecké školy v Náměšti nad Oslavou

18:30 – koncert na zakončení oslav-Kamelot

Po koncertě a po setmění bude následovat ohňostroj jako slavnostní zakončení oslav a odtroubení večerky.

Tento program doplňují také průběžné akce, mezi ně patří výstavy, které budou otevřené a přístupné i po celou dobu konání oslav. Ve Výstavní síni na Staré radnici bude k vidění „Z půdiček našich babiček aneb jak se žilo v Náměšti za I. Republiky“ – která bude uspořádána společně s náměšťskými občany, ti byli osloveni prostřednictvím městských médií a jsou ochotni zapůjčit některé exponáty. Druhou výstavu chystáme do vestibulu městského úřadu. Bude zaměřena na jednotlivá témata z prvorepublikového období města, jako např. kultura, živnostníci, spolkový život atd. Dominantní na těchto výstavních panelech budou snímky významného fotografa Ondřeje Knolla, díky kterému má naše město bohatou fotodokumentaci nejen z období První republiky. Ve spolupráci s OA Třebíč je plánovaná výstava kronik města, která bude umístěna opět ve vestibulu Měú. Otevřena bude i výstava na zámku: Zámek v Náměšti za první republiky.