Černínský palác
Zpět

Mezinárodní souvislosti pražského jara

13. 6. 2018 - 15. 6. 2018
Praha, Černínský palác
Výročí: 1968,
Typ akce:
konference
Kde:
Praha

Padesáté výročí pražského jara vybízí k velkorysému pokusu učinit uvažování o významu a dědictví roku 1968 průsečíkem transnacionálních a dlouhočasových perspektiv nahlížejících z různých úhlů vztah minulosti a současnosti ve skutečně širokém kontextu mezinárodním i domácím. Výrazným rysem takto pojaté konference je srovnávací aspekt: pražské jaro a jeho násilné ukončení jako jeden z případů krizí v zemích sovětského bloku a jeden z případů sovětské vojenské intervence ve „spojeneckých“ zemích. V rámci konference bude zároveň reflektována relevance a eventuální druhý život konceptů a představ roku 1968 pro skutečnou transformaci po roce 1989. Profilová témata konference: pokusy o reformu či likvidaci komunistických režimů (1953, 1956, 1968, 1980/1981) a jejich vnitropolitický i mezinárodní rozměr; srpnová intervence, mezinárodní reakce; vojenské aspekty sovětských intervencí, jejich význam pro studenou válku i dnes; mezinárodně právní aspekty sovětských intervencí; ideje a koncepty pražského jara (ekonomická, politická reforma, rehabilitace obětí perzekuce atd.) a jejich význam v transformaci po roce 1989; proměny narativu v umění a kolektivní paměti.

Spolupracující organizace: 

Filozofický ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav pro studium totalitních režimů

Ústav pamäti národa Bratislava

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, společné pracoviště SAV Košice

Ludwig Bolztmann Institut für Kriegsfolgengeschichteforschung Wien

Uniwersytet Wrocłavski

Instytut Pamięci Narodowej

Cold War_ _International History Project – Wilson Center, Washington, D. C.

Centre de recherches internationales, Sciences Po Paris

 

číst více...