Letní sídlo
Zpět

Letní sídlo posledních českých panovníků 100 let v majetku státu

28. 10. 2018 - 22. 12. 2019
Státní zámek Zákupy

Po vzniku ČSR byly Zákupy jako bývalý majetek panovnické rodiny předány do správy Státních lesů a statků (SLS) spolu se zemědělským hospodářstvím. Sídlili zde úředníci, v areálu se nacházely služební byty. O Zákupech se dokonce uvažovalo jako o letním sídle pro prezidenta T. G. Masaryka, což dokládá návštěva tehdejšího hradního ceremoniáře Dr. Gutha-Jarkovského. Právě v období, kdy zde lesní správa sídlila, se prvně v novodobé historii začalo o cenné druhorokokové interiéry pečovat a veřejnost si po předchozí domluvě směla prohlédnout místa, v nichž v minulosti pobývala císařská a královská rodina.

číst více...