Křehké sny modernity
Zpět

Křehké sny modernity

17. 10. 2018 - 10. 3. 2019
Východočeská galerie v Pardubicích

Křehké sny modernity. ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938. Výstavní projekt věnovaný stému výročí vzniku první Československé republiky mapuje prostřednictvím výtvarného umění období let 1918–1938. Ohniskem zájmu jsou tehdejší celostátně aktuální témata hledání a vytváření identity nového státu, nástup meziválečných avantgard a jejich vzdálený ohlas v regionu, ale i kontrast vyspělé modernistické měšťanské společnosti obracející se k Západu ve srovnání se sociálními a hospodářskými problémy, jež naplno zazněly i ve výtvarném umění. Na základě širšího kontextu výtvarného umění tohoto období usiluje projekt především o vystavění a zhodnocení obrazu regionální podoby meziválečné modernistické společnosti, jejích ideálů, snů, vítězství i pádů s důrazem na nosná lokální témata kultury, sportu a krajiny.

Místo konání: Východočeská galerie v Pardubicích. Termín: 19. září 2018 – 11. února 2019

číst více...