Konzervace, restaurování a preparování sbírkových předmětů k jubilejnímu roku
Zpět

Konzervace, restaurování a preparování sbírkových předmětů k jubilejnímu roku

1. 9. 2018 - 31. 12. 2018
Národní zemědělské muzeum – Praha, Kačina, Ohrada, Čáslav, Valtice

Kromě sbírání a vědeckého zpracování dokladů minulosti je jedním z hlavních poslání muzea také tyto artefakty představovat veřejnosti. Z pravidla se do muzea dostávají předměty, které již ztratily svou původní funkci a to z mnoha různých důvodů. U zemědělské techniky se doba mezi jejím posledním použitím a zapsáním stoje do sbírky může počítat i na desítky let. Proto je nezbytné, aby byly stroje zrestaurovány a prezentovány návštěvníkům ve vystavitelném nebo dokonce provozuschopném stavu. V jubilejním roce 2018 bylo v Národním zemědělském muzeu k restaurování vybráno několik ikonických traktorů, Zetor 15, Svoboda 22, Fordson F Standard, dále například mlátičky, secí stroje a jeden kombajn. Představují pestrost a bohatost sbírky Národního zemědělského muzea a v budoucnu se s nimi počítá v dlouhodobějších muzejních prezentacích.

 

číst více...