Společné století
Zpět

Konzervace, restaurování a preparování sbírkových předmětů k jubilejnímu roku

Leden 2018 - Prosinec 2018
Výročí: 1918,

Vznik NZM je úzce propojen se vznikem ČSR a republikánskou tradicí. Významným iniciátorem projektu byl Antonín Švehla. NZM si v roce 2018 připomene 100 let od svého založení. V tomto kontextu představí v průběhu let 2017 a 2018 unikátní sbírkové předměty související s těmito fenomény. Vzhledem k charakteru a významu tohoto jubilea je nezbytné provést preparaci, konzervaci a restaurování řady unikátních natur faktů a artefaktů ze sbírky NZM, které bez těchto odborných zásahů nelze prezentovat veřejnosti.
 

číst více...