Josef Koudelka: Návraty
Zpět

Josef Koudelka: Návraty

22. 3. 2018 10:00 - 23. 9. 2018 18:00
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Rozsáhlá retrospektivní výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze vznikla u příležitosti neobvykle velkorysého daru Josefa Koudelky své rodné zemi a zároveň je oslavou osmdesátých narozenin této přední osobnosti současné světové fotografie.

Autorská výstava je řazena chronologicky do sedmi kapitol, dle jednotlivých tematických cyklů. Prvním cyklem je soubor vzácných původních autorských zvětšenin z konce 50. let a začátku 60. let s názvem „Začátky“, které Koudelka připravil pro svou první výstavu v roce 1961 v Divadle Semafor.  Následuje soubor raných studií s názvem „Experimenty“, jež jsou důležité pro pochopení originality Koudelkovy tvorby. Další dvě témata vznikala paralelně – stěžejní Koudelkovo téma Cikáni, soubor fotografií, který je dnes považován za klasické dílo světové fotografie. Cyklus „Divadlo“ představuje krajní stylizaci formy, výrazné grafické obrazy, které se staly nezaměnitelným autorovým rukopisem v rámci tehdejší divadelní fotografie. Důležitou roli hrála v životě Koudelky rozsáhlá reportáž Invaze 68, která byla důvodem, proč byl nucen v roce 1970 odejít ze své vlasti. Celých pětadvacet let vznikal cyklus nazvaný Exily, snímky zachycující pocit odcizení, vyhnání a nemožnosti návratu. Poslední část tvoří monumentální Panorama, velkoformátové fotografie, které představují tři desetiletí práce mapování vlivu člověka na současnou krajinu.

Fotografie Josefa Koudelky jsou dnes velice ceněné především pro jejich vysokou uměleckou hodnotu, a také díky tomu, že Koudelka nikdy nevytvářel zvětšeniny ve velkých edicích, od některých starších fotografií existuje jen několik zvětšenin. Tento fakt výrazně přispívá k jedinečnosti souboru věnovaného UPM v Praze, které se stává jednou z mála institucí, jež má ve svých sbírkách a ve správě Koudelkovo dílo v takovém rozsahu.  Mezi hlavní muzejní sbírky, kde se autorovo dílo rovněž nachází, patří Centre Pompidou a La Maison de la Photographie v Paříži, Museum of Modern Art, New York, Art Institute of Chicago, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, či Victoria Albert Museum, Londýn.

K výstavě vychází obsáhlá fotografická publikace v nakladatelství KANT obohacená o rozsáhlý dokumentační materiál a texty šesti autorů, Stuarta Alexandra, Josefa Chuchmy, Jana Mlčocha, Josefa Mouchy, Tomáše Pospěcha a Ireny Šorfové, a dobový text Anny Fárové z roku 1967.

Výstava KOUDELKA: NÁVRATY je v jistém smyslu Koudelkovým návratem do jeho vlasti, i když i nadále zůstává světoběžníkem, který je neustále na cestách, kde fotografuje či připravuje své projekty. Během celoživotní neutuchající práce se opakovaně vrací ke svým fotografiím, stejně tak se opakovaně během více let vracel na stejná místa, ke stejným tématům či motivům, aby získal svou nejlepší fotografii. Pětadvacet let vznikal cyklus Exily, stejně tak pětadvacet se vracel na místa kolem Středomoří, což vyústilo v projekt panoramatických fotografií Vestige. Koudelkovo dílo v čase uzrává a i po třiceti či čtyřiceti letech dává autorovi smysl se k němu vracet a vydávat nové publikace, které jsou i dnes aktuální.

Autor během svého života vždy šel svou cestou, nepodléhal vnějším vlivům či uměleckým směrům. Překračoval hranice různých forem vyjádření, od reportáže, přes grafické fotografie, poetický dokument, k výtvarným velkoformátovým obrazům. Svůj rukopis vždy přetvářel a podřizoval zobrazenému tématu. Josef Koudelka nesporně patří k nejvýznamnějším současným osobnostem světové fotografie, je řazen k humanistické dokumentární fotografii, ač je těžké kamkoli tuto výraznou osobnost zařazovat.  Řada fotografů vytváří dobré jednotlivé fotografie, nicméně není mnoho těch, kteří zanechávají nepřehlédnutelné lidské poselství celým svým dílem. 

Fotografická sbírka Uměleckoprůmyslového musea v Praze je nejrozsáhlejší kolekcí české fotografie, která je průběžně představována na desítkách domácích i mezinárodních výstavách. Dar Josefa Koudelky je svým významem zcela výjimečný. Vedle souborů Františka Drtikola a Josefa Sudka, které byly také darovány do Uměleckoprůmyslového musea v Praze, bude kolekce Josefa Koudelky patřit k nejvýznamnějším souborům světové fotografie v českých sbírkách.

číst více...