Společné století
Zpět

Die Geschichte der Tschechoslowakei

1. 6. 2018 - 31. 12. 2018

Hlavním cílem publikace bude prezentovat širší mezinárodní odborné veřejnosti (která doposud takto koncipovanou knihu nemá k dispozici) základní obrysy vývoje Československa od jeho vzniku (resp. kořenů a geneze) až po jeho dekompozici do dvou nástupnických států. Jednotící ideou pak bude sledování osudů malého, dominantně nacionálně dualistického státu v zájmovém průsečíku několika velmocí, především Německa a Sovětského svazu a jejich ovlivňování vnitřního vývoje československého státu. Důležitou roli bude hrát posouzení, co z obecného hlediska Československo znamenalo pro evropskou historii a jaké modely z jeho historie lze využít či naopak odmítnout i pro současná řešení mezinárodněpolitických krizí současného světa. 

číst více...