První republika 1918–1938
Zpět

1918 – 1938

24. 10. 2018 10:00 - 31. 12. 2019 18:00
Veletržní palác – 3. patro

Výstavní projekt bude mít povahu střednědlouhé sbírkové expozice ve 3. patře Veletržního paláce, které bude nově instalováno ke stému výročí vzniku Československé republiky.

Na základě sbírek Národní galerie v Praze, doplněné o zápůjčky od jiných institucí či ze soukromých sbírek, bohatou a kosmopolitní tvorbu a umělecký provoz dvacetiletého období nezávislého Československa, mezi lety 1918-1938. Expozice se bude se opírat především o sbírky Národní galerie v Praze, doplněné o zápůjčky z dalších institucí i soukromých sbírek. Nebude se omezovat na výtvarná umělecká díla, ale bude mít i meziborové přesahy  formou prezentace dalších kulturních a výtvarných oblastí první republiky (knižní tvorba, design, užitý grafický design,...).

Expozice, která pokryje dvacetileté období po zrodu nezávislé Československé republiky, ukáže formou jakési umělecké topografie první republiky rozmanitost tehdejší umělecké produkce i bohatý umělecký provoz. Projekt představí umění první republiky očima tehdejšího uměnímilovného diváka prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků a institucí a představí významná kulturní centra mladého státu. V prvé řadě to bude hlavní město, jakožto umělecké centrum s rušnou výstavní aktivitou představující nejen tvorbu domácích tvůrců, ale i to nejprogresivnější z celé Evropy. Dále to bude Brno, Zlín, Bratislava, Košice a Užhorod.

Součástí expozice budou částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly (výstava Tvrdošíjných, Výstava soudobé kultury v Brně, Poesie 32, První výstava Surrealistů v ČSR). V daném časovém a prostorovém rámci projekt představí významné události na poli výtvarné kultury v době tzv. první republiky, s důrazem na kosmopolitní a mnohonárodnostní charakter jejího území. Tento přístup si klade za cíl nejen představit s historickou věrností bohatství a rozmanitost kultury mladého státu, ale sloužit i jako poučení pro dnešní dobu, kdy neznalost minulosti má mnohdy za následek xenofobní postoje.

Bude ji provázet také bohatý edukativní i odborný doprovodný program.

Kurátor: Anna Pravdová 

číst více...